เลือกระบบผู้ให้บริการค่ะ
AIS DTAC TRUEMOVE
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครบริการ ค่าบริการ 5 บาทต่อขัอความ ยกเลิกบริการ พิมพ์ STOP 20 ส่งมาที่ 4247711
ข้อตกลงและเงื่อนไข :
บริการข้างต้นเป็นบริการข้อความสมัครสมาชิกรายวัน หากต้องการหยุดรับบริการ? พิมพ์ "STOP 20" และส่งไปที่ 4247711 หรือโทรมายกเลิกได้ที่ 02 - 2612678 ผู้สมัครสมาชิกจะได้รับข้อความทุกวัน ข้อความละ 5 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 2612678 หากท่านได้รับรหัส pin จากมือถือของคุณและนำมากรอกในช่องยินยอมสมัครบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปและยินยอมกับ 'ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป'เหล่านี้ This service is provided by Chocoboard.com